پژوهش و فناوری - آرشیو

همکاری در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی لایحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور
در نشست مشترک مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و سازمان غذا و دارو تاکید شد

همکاری در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی لایحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور

با حضور معاون تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو و مدیران کل این سامان و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نشست مشترک به منظور بررسی زمینه های همکاری برگزار شد.

ادامه مطلب