پژوهش و فناوری - آرشیو

سومین دوره جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی

سومین دوره جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی

با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والای بانوان فرهیخته این سرزمین و در جهت گرامیداشت و الگوسازی تلاشها و شخصیت ارزنده زنده یاد دکترپروانه فرزانه، مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری و عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جایزه ویژه ای تحت عنوان ”جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست پزشکی” اعطا می شود.

ادامه مطلب
ژن های میتوکندریایی به عنوان مارکر های مولکولی قوی برای شناسایی گونه ها معرفی شدند
بر اساس مطالعات محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

ژن های میتوکندریایی به عنوان مارکر های مولکولی قوی برای شناسایی گونه ها معرفی شدند

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با جمع بندی مقالات مختلف به بررسی روش های متنوعی از کاربرد تعداد بالا از کپی های ژن میتوکندریایی در هر سلول به عنوان یک روش موثر برای شناسایی گونه ها با مقدار کمی از ژن هدف پرداختند. در این مطالعه مروری روشهای مختلف استفاده از ژنهای مذکور دسته بندی شدند و ژن های میتوکندریایی به عنوان مارکر های مولکولی قوی برای شناسایی گونه ها معرفی شدند.

ادامه مطلب