پژوهش و فناوری - آرشیو

گامی در جهت بهبود کمی و کیفی تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی
با نگهداری و حفظ وکتورهای محققان در کلکسیون وکتور بانک مولکولی

گامی در جهت بهبود کمی و کیفی تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی

تکنولوژی DNA نوترکیب تحول شگرفی را در علم بیولوژی مولکولی بوجود آورده است. این تکنولوژی دستاوردهای عظیمی را در تمامی شاخه های بیوتکنولوژی ( پزشکی، کشاورزی، صنعتی و ...) داشته و هر ساله میلیاردها دلار صرفه اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. بخش مهمی از پیشرفت ها در زمینه تکنولوژی DNA نوترکیب وابسته به مولکولی از جنس DNA به نام وکتور است که بدون آن تحقیقات در این زمینه عملا منتفی خواهد بود.

ادامه مطلب