پژوهش و فناوری

تصویرباکتری پلنوکوکاسه

جایگاه  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارتقای امنیت ژنتیکی کشور
در آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی تصویب شد

جایگاه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارتقای امنیت ژنتیکی کشور

حسب مصوبه هیات وزیران مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و در اجرای ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید؛ مطابق این قانون دستگاه های مشخص شده از جمله جهاد دانشگاهی مامور تدوین آیین اجرایی برای ماده ۶ این آیین نامه شدند.

ادامه مطلب
شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران
موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران

تنوع زیستگاهی در ایران، منجر به تنوع زیستی بی نظیر گیاهی و جانوری در کشور شده است. حفاظت از تنوع زیستی ایران از ۵۰ سال پیش در کشور آغاز گردیده است. اما با این وجود سرعت انقراض گونه های جانوری در ایران بالا بوده و هر ساله لیستی از گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و یا تهدید ایران در لیست سرخ IUCN منتشر می شود.

ادامه مطلب
جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی
در مطالعه ای توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بررسی شد

جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعه ای به بررسی روش جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی حاصل از بافت سلول‌زدایی شده بیضه گوسفند پرداختند

ادامه مطلب
امکان غربالگری و تولید آنزیم آسپارژیناز با استفاده از سویه های تایپ مخمری
براساس بررسی های جدید محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

امکان غربالگری و تولید آنزیم آسپارژیناز با استفاده از سویه های تایپ مخمری

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی امکان غربالگری و تولید آنزیم آسپارژیناز با استفاده از سویه های تایپ مخمری موجود در بانک میکروارگانیسم ها را بررسی کردند

ادامه مطلب
موفقیت محققان ایرانی در توسعه فناوری استخراج اتوماتیک و میکروفلویدیک DNA سلولی
در چهارچوب همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت:

موفقیت محققان ایرانی در توسعه فناوری استخراج اتوماتیک و میکروفلویدیک DNA سلولی

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران که افق فعالیت خود را توسعه فناورانه و توانمندسازی صنعت زیست فناوری کشور در حوزه های مختلف قرار داده اند در چهارچوب همکاری مشترک با محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به توسعه روش و ساخت پلتفرم دیسکی اتوماتیک و میکروفلویدیک استخراج DNA از سلول گردیده اند.

ادامه مطلب
مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام پذیرفت

مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با رویکرد کاهش هزینه ها و زمان مورد نظر و نیز با درنظرگرفتن افزایش نرخ موفقیت، با مقایسه چهار روش مختلف موفق به بهینه سازی روش کارایی جهت تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی گردیدند.

ادامه مطلب
دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید دو رده سلولی نامیراشده از سلول های گرانولوزای نرمال و گرانولوزایی با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک شدند.

ادامه مطلب
در شناسایی و ثبت گونه جدید  باکتریایی  با نام علمی هالوموناس
موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

در شناسایی و ثبت گونه جدید باکتریایی با نام علمی هالوموناس

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند یک گونه جدیدباکتریایی با نام علمی Halomonas lysinitropha که متعلق به جنس هالوموناس است را جداسازی، شناسایی و ثبت نمایند.

ادامه مطلب
نتایج تحقیقات نوین در حوزه بیوگاز  در نشریه معتبر "انرژی تجدیدپذیر و پایدار  " با ضریب تاثیر " IF: ۱۲.۱۱۰"  منتشر شد
با مشارکت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نتایج تحقیقات نوین در حوزه بیوگاز در نشریه معتبر "انرژی تجدیدپذیر و پایدار " با ضریب تاثیر " IF: ۱۲.۱۱۰" منتشر شد

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارچوب همکاری و مشارکت در پروژه ای بین المللی و با بررسی نقش کنسرسیوم ها و تنوع میکروبی در راکتورهای تولید بیوگاز به دستاوردهای علمی شاخصی در این خصوص دست یافتند.

ادامه مطلب
لزوم دسترسی و تکمیل مجموعه های سلولی استاندارد از اقوام ونژادهای ایرانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
با توجه به شیوع بیماریهای فراگیر

لزوم دسترسی و تکمیل مجموعه های سلولی استاندارد از اقوام ونژادهای ایرانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مطالعات ژنتیکی انسانی کاربردهای مختلفی در حیطه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و پدافندی و نظامی دارد، گام اول در کلیه این مطالعات، جمع آوری نمونه از جمعیت مورد هدف است که با توجه به تعدد و گستردگی اینگونه مطالعات سالانه منجر به صرف هزینه و وقت فراوانی می شود. تهیه بانک سلولهای لنفوبلاستوئیدی از جمعیت ایرانی ، شامل تعداد نمونه های کافی از نژادهای مختلف، راه حلی برای کاهش هزینه های هنگفت و تسریع مطالعات مختلف است.

ادامه مطلب